Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо
всієї інформації, яку сайт Здорові Комунікаціі, (далі – Сайт) розташований на доменному імені
https://zdorovi.agency (а також його субдомени), може отримати Користувача під час
використання сайту https://zdorovi.agency (а також його субдоменів), його програм та його
продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники управління
сайтом Здорові Комунікаціі, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а
також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають
обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно певного,
або визначається фізичній особі (суб`єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які
здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із
персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання,
уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ),
знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов`язкове для дотримання Оператором або
іншим отримали доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без
згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Сайт Здорові Комунікаціі» - це сукупність пов`язаних між собою веб-сторінок, розміщених у
мережі Інтернет по унікальному адресою (URL): https://zdorovi.agency/, а також його доменах.

1.1.6. «Субдомени» - це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня,
що належать сайту Здорові Комунікаціі , а також інші тимчасові сторінки, внизу який вказана
контактна інформація Адміністрації

1.1.5. «Користувач сайту Здорові Комунікаціі » (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту
https://zdorovi.agency/за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і
продукти сайту Здорові Комунікаціі.

1.1.7. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на
комп`ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-сервера в
HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адреса» — унікальний мережевий адреса вузла в комп'ютерній мережі, через який
Користувач отримує доступ на Сайт.

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту Здорові Комунікаціі Користувачем означає згоду з цією Політикою
конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити
використання сайту Здорові Комунікаціі.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту Здорові Комунікаціі. Сайт не контролює і
не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями,
доступним на сайті Здорові Комунікаціі.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов`язання Адміністрації щодо нерозголошення і
забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за
запитом Адміністрації при реєстрації на сайту Здорові Комунікаціі або при підписці на
інформаційну e-mail розсилку.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються
Користувачем шляхом заповнення форми на сайті Здорові Комунікаціі і включають в себе наступну
інформацію:
3.2.1. прізвище, ім`я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)
3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності)
3.2.5. фотографію (при необхідності)

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
- IP-адреса;
- інформація з cookies;
- інформація про браузері
- час доступу;
- реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту , які вимагають
авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація
використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація неоговоренная вище (історія відвідин, використовувані
браузери, операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за
винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

4. Мету збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Здорові Комунікаціі для його подальшої
авторизації.
4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих даними сайту Здорові Комунікаціі
4.1.3. Встановлення зворотного зв`язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень,
запитів, що стосуються використання сайту Здорові Комунікаціі, обробки запитів та заявок від
Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання
шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту Кінза, якщо Користувач дав
згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних
з використанням сайту Здорові Комунікаціі.
4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, новинний розсилки та інших
відомостей від імені сайту Здорові Комунікаціі.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким
законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням
засобів автоматизації або без використання таких коштів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної
влади України тільки на підставах і в порядку, встановленими законодавством України.

5.3. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати
Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної
інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни,
блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків
або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних
Користувача.

6. Права та обов`язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для
використання сайту Здорові Комунікаціі, і давати згоду на їх обробку.

6.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональних даних у разі зміни даної
інформації.

6.1.3. Користувач має право на одержання в Адміністрації інформації, що стосується обробки його
персональних даних, якщо таке право не обмежено відповідно до законів. Користувач має право
вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у разі,
якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отримані або не є
необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо
захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за вказаною E-mail адресою.

6.2. Адміністрація зобов`язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики
конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без
попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін,
опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних
Користувача, за винятком п. п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з
порядком, звичайно використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому
обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувачеві, з
моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або
уповноваженого органу із захисту прав суб`єктів персональних даних на період перевірки, у разі
виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація не виконала свої зобов`язання, несе відповідальність за збитки, завдані
Користувачем у зв`язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до
законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2. і 7.2. цієї Політики
Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе
відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.
7.2.3. Була розголошена з згоди Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавчої