ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
1. Цей документ, положення якого регулюються ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є публічним договором-офертою ТОВ «Здорові коммунікації» (надалі – Виконавець) для фізичних та юридичних осіб (надалі – Замовники або Замовник відповідно) укласти договір про надання Послуг, що визначені нижче (надалі – договір).

2. Під Послугами мається на увазі отримання Замовниками комплексу даних інформаційного, консультаційного, планувально-застосовчого, довідкового характеру (шляхом групового неіндивідуалізованого ознайомлення Замовників із таким комплексом даних), які надаватимуться Виконавцем протягом періоду проведення заходу (тренінгу) спеціалізованої тематичної спрямованості щодо особливостей реалізації програм маркетингу та сервісного обслуговування, які можуть здійснюватися медичними закладами, а також безпосередня участь Замовників у такому заході (у якості відвідувачів (слухачів)) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 43, Dialog Hub фонду Олени Пінчук.

3. Пропозиція (оферта) є дійсною до 18.00 години 29 лютого 2020 р.

4. Період проведення заходу: з 10.00 години до 18.00 години 28 лютого 2020 р. та 29 лютого 2020 р.р.

5. Договір вважається укладеним (без його письмового підписання) з моменту повного та безумовного акцептування (прийняття) Замовником пропозиції (оферти) шляхом здійснення ним оплати вартості Послуг у спосіб, визначений умовами оплати, поданими разом з цим договором (оплата вважається здійсненою з моменту отримання Виконавцем грошових коштів), та діє до моменту завершення періоду проведення заходу.

6. Із моменту укладення договору Замовник погоджується на додержання умов договору та отримання Послуг в обсягах, у спосіб та за ціною, що визначені Виконавцем.

7. Вартість Послуг диференціюється за цінами у залежності від обсягу даних, характеристики яких визначені у п. 3 договору, та моменту акцептування (прийняття) Замовником пропозиції (оферти):

Дні участі Замовника у заході/Момент акцептування : Тільки 28 або 29 лютого 2020 р./ 28 лютого 2020 р. - 29 лютого 2020 р.

1 день - 3 100,00 грн. ; 2 дні - 5 100,00 грн.


8. У разі відмови Замовника від участі у заході або неможливості для Замовника взяти участь у заході з будь-яких причин, Виконавець не несе відповідальності за неотримання Послуг Замовником і не відшкодовує Замовнику вартість Послуг та не здійснює на користь Замовника жодних компенсаційних виплат чи відшкодувань у будь-якій формі.

9. Акцептуючи (приймаючи) пропозицію (оферту), Замовник надає Виконавцю згоду на обробку останнім своїх (Замовника) персональних даних, а також погоджується з тим, що Виконавцем дотримані усі передбачені чинним законодавством умови, необхідні для обробки персональних даних, і Замовник у зв'язку з цим належним чином поінформований про свої права. Під обробкою персональних даних Замовника розуміються будь-які дії Виконавця, пов'язані зі збиранням, накопиченням, реєстрацією, адаптацією, зміною, використанням, поширенням, знеособленням та знищенням вищезгаданих даних з метою надання Послуг. Виконавець зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо даних Замовника, утримуючись від їх розголошення перед третіми особами, якщо чинне законодавство України відносить такі дані до конфіденційних.

10. Реквізити Виконавця:

ТОВ «Здорові коммунікації»

01054, м. Київ, вул. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, буд. 13/2, ЛІТЕРА "Б"

код ЄДР 38824258

IBAN UA51 3808 0500 0000 0026 0076 1245 5 в Шевченківському районі Відділенні №1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805