Аудит компанії

Темп змін в медицині зростає по експоненті. У цих умовах практично не залишається права на помилку. Тому критичним фактором успіху стає не тільки правильний вибір напрямків розвитку - стратегія. 60% успіху - це якість реалізації. Тобто люди, які будуть виконувати роботу і генерувати послуги, і процеси, які будуть задовольняти очікування пацієнта про якість і сервісі обслуговування.
Що саме ми робимо:
Експертна оцінка організаційні складнощі і виявлення кореневих проблем
Організаційна структура і управління компанією
Аналіз положення медичного закладу на ринку: репутація і сприйняття в інформаційному полі
Аналіз портфеля послуг і ціноутворення
Аналіз рентабельності продажів, дзвінків, обсягу проданих послуг, сезонності, конверсії, прогнозів продажів і фактичних показників
Аналіз потенціалу співробітників і розвитку талантів
Аналіз інновацій в компанії
SWOT - аналіз, логічний аналіз бюджету
Визначення оптимальних «точок розвитку» компанії
Розробка детального плану організаційних змін
Якщо ви спостерігаєте:

погіршення фінансових показників, невиконання планів продажів

невдоволення клієнтів, збільшення числа скарг і негативних відгуків

висока плинність кадрів, міжособистісні конфлікти, зниження задоволеності і лояльності персоналу

зниження керованості організацією, саботаж або директивне поведінка ключових співробітників

страх перед змінами, опір змінам, неузгодженість дій підрозділів
Значить вам варто звернутися до фахівців, які дадуть належну оцінку подіям в компанії і виявлення труднощів. Для впровадження нових і якісних змін в тих проблемних зонах, де це буде мати оперативний і видимий ефект для збільшення доходу.